Med "Den røde tråd" bind 2 fortsætter din musikalske rejse med nogle af den klassiske guitars store komponister. Jeg har prøvet at fortsætte den jævne progression, hvor du undervejs tilegner dig forskellige teknikker, som sætter dig i stand til at spille melodier af stigende sværhedsgrad.
En del af opgaven i to´eren er at udvikle det musikalske udtryk, så du lærer at spille med hjertet. Derfor er det netop vigtigt, at du øver en hel del og ikke mindst lytter til det du spiller. Prøv en gang imellem at spille med lukkede øjne - så hører man mere intens.
Jeg håber, at du får mange lærerige og fornøjelige timer med "Den røde tråd" bind 2.
Jeg vil gerne sige tak til min fotograf Bent Kentov for de flotte billeder til både bind 1 og 2 og til Ronald Mossum Nielsen for hans store hjælp ved indspilningen af bogens cd.
 
Torben Andersen
Foråret 2006