Øvningens ædle kunst.

Af Torben Andersen

Jeg vil med denne artikel prøve at give nogle råd og anvisninger på, hvordan du kan øve dig for at få størst mulig glæde og udbytte af din guitarundervisning. Andre musikskoleelever kan også drage fordel af at læse om øvemetoderne.

De fleste guitarelever møder op med en stor begejstring og gå-på-mod. Motivationen til at påbegynde undervisningen kommer ofte fra en kammerat, som de har hørt spille eller fra radio, tv og internettet.

Det ser ofte legende let ud, når man ser andre spille guitar – især i fjernsynet, som i de senere år har vist flere talentkonkurrencer, men man glemmer, at der er øvet rigtig mange timer, førend man behersker sit instrument.

En kendt musiker har engang udtalt, at hans kunnen var produktet af 10% talent og 90% arbejde! Jeg kan kun give ham ret.

Du skal derfor lære at øve konsekvent, selvom du ind imellem ikke kan undgå at skulle øve nogle måske lidt småkedelige tekniske øvelser. Disse er imidlertid nødvendige for at nå målet: at være i stand til at lave god musik, enten for dig selv eller sammen med andre. En dejlig fritidsbeskæftigelse for resten af livet!

Klavervirtuosen Arthur Rubinstein lagde som barn grunden til hans helt unikke tekniske formåen, ved at øve de samme figurer og skalaer igen og igen.

Medens han øvede med den ene hånd, benyttede han den anden til at spise et æble eller blade i en kriminalroman. Hans forældre var ikke vidende om hans lidt specielle øvemetode. Han påstod, at netop disse mange gentagelser bevirkede, at han senere kunne mestre
selv de teknisk sværeste stykker.

Med hensyn til øvningen ser man desværre alt for tit, at når den første begejstring har lagt sig, skruer guitareleven øvetiden væsentligt ned ved hjælp af tusindvis af undskyldninger og undrer sig oven i købet over, hvorfor resultatet bliver ringere og ringere.

På denne måde har mange talentfulde elever stoppet deres musikhobby. Undervisningen blev jo kedelig.....
En undervisning med manglende udvikling vil altid blive kedelig.

Er grunden til den svigtende interesse, at du hellere vil spille noget andet end eksempelvis klassisk guitar, så er guitaren et instrument, hvor man kan spille næsten alt. (Rytmeguitar med sang, blues, country, rock, jazz m.m.)

Husk altid at fortælle din guitarlærer, om du er tilfreds med det du spiller.

Jeg har desuden et pc-program ved navn GuitarPro, hvor jeg kan finde både nye og gamle hits, så du også lærer de nyeste melodier, når du teknisk er klar til det.

Nedenfor har jeg noteret nogle anvisninger på øvemetoder, som jeg håber du vil bruge.


 

Punkt 1

Øv ca. 30 – 45 minutter hver dag.

Det tager ca. 20 min. inden du fuldt ud er i stand til at koncentrere dig, hvorfor det er vigtigt at øve minimum en halv time. Hukommelsen virker kun tilfredsstillende, når du virkelig koncentrerer dig.
Husk på, at øvningen både er en indlæring af informationer og en optræning af finger- og armmuskler.
En vigtig ting med hensyn til øvningens ædle kunst er de berømte 3 t ´er:

"Ting Tager Tid"

Man skal være tålmodig, da det tager tid at lære at spille på et instrument. Derfor skal man hver dag nyde de små fremskridt man gør under øvningen.
Er du helt nybegynder, kan du den første tid nøjes med ca. 10 – 20 min., men når kravene stiger skal du helst over de 20 min.

 

Punkt 2

Lav en plan over øvetidspunkter for hver eneste dag.


For at undgå at du ”skubber” øvningen, er det bedst at notere et bestemt øvetidspunkt,
hvor du tager højde for dine øvrige fritidsaktiviteter.

Eksempelvis: onsdag kl. 15.15 – 16.00; torsdag kl. 17.00 - 17.40 osv.

Herved bliver øvningen til en god vane, ligesom dagens øvrige gøremål.
Spil evt. lidt mere i weekenden, hvor du måske har mere tid.

Punkt 3

Beherskelse af node- og rytmelæsning er yderst vigtigt, uanset om du spiller jazz, rock eller klassisk musik.
Er det et problem, så træn nogle minutter om dagen uden instrument, indtil du kan gengive nodenavnet eller rytmefiguren uden vanskeligheder.

Punkt 4

Vær positiv, når du skal øve.

Gennem forsøg har det vist sig, at indlæringsevnen er dårlig, hvis man øver med tanken om bare at få øvetimen overstået så hurtigt som muligt.
Tænk i stedet positivt. Så kommer du hurtigere til de gode resultater.

Er du efter et stykke tid kørt fast eller blevet træt af en melodi, så snak med din guitarlærer om evt. at tage fat på en nyt stykke.
En lille historie fortalt af den berømte amerikanske el-guitarist Les Paul:
Når jeg ind imellem var lidt trist til mode, skulle jeg bare åbne for guitarkassen, tage min elskede guitar og begynde at spille. Den lå jo bare trofast og ventede i guitarkassen.
Mit dårlige humør forsvandt hermed som dug for solen.”

Punkt 5

Nodestativ, noder, guitar, fodskammel/guitarstøtte m.m. skal stå parat.

Der findes ikke noget mere irriterende end først at skulle stille nodestativet op, søge efter guitarstøtten under sengen og herefter konstatere, at noderne måske er forsvundet i et ocean af skolebøger, computerspil og andre ting.
Står tingene ikke parat, får du dig måske ikke taget sammen til at øve den dag.
Lysten til at spille kommer tit først, når du sidder med guitaren i hånden.


Punkt 6

Sørg for at der er ro, når du øver.

Når du skal lære noget, kræver det, som før omtalt, dyb koncentration.
Det nytter ikke, at din mor dukker op med en brølende støvsuger, din lillesøster/lillebror leger støjende lege,
medens du er i færd med at øve en svær melodi.
Sig til familien, at de skal tage hensyn til dig, når du øver.
Når du har lært en ny melodi, kan du bruge familien som koncertpublikum, for at vænne dig til at spille for andre mennesker.

Punkt 7

Gør øvetimen interessant og rationel.

Start altid med nogle tekniske øvelser (eksempelvis den kromatiske skala) for at varme fingrene op. Tænk på sportsfolk, som altid varmer op, inden de skal præstere.

Bagerst i ”Den Røde Tråd” bind 3 har jeg skrevet et opvarmningsprogram, som mange elever har haft stor glæde af.
Prøv under opvarmningen, som helst skal bestå af øvelser, hvor fingerbevægelserne kan iagttages, at forbedre holdningen og det afslappede spil.

Du kan med fordel øve dig foran et stort spejl, så fingerteknikken nøje kan kontrolleres. Min erfaring viser, at dårlige sidde- og håndstillinger forhindrer, at man når langt på sit instrument.
Klik ind på YouTube og se, hvordan topguitarister som bl.a. Julian Bream, John Williams, Marco Tamayo, Timo Kohronen m.m. spiller.

Højrehåndens stilling har en vital betydning for den flotte klang på den klassiske guitar. Som udgangspunkt bør højre hånd følge en lige linie fra underarmen. Mange nybegyndere drejer i håndleddet.

For at øve på det væsentlige i den melodi, du er i færd med at indstudere, bør du lave parenteser omkring ”de svære steder” og minimum øve disse 8 gange meget langsomt og fejlfrit igennem. Fejl husker hjernen desværre lige så godt som det rigtige!

Analyser ”det svære sted” og find ud af, hvordan problemet kan løses.

Gennem forsøg med hjernens evne til at opfange og huske informationer, har det vist sig, at ”den nye informationsforbindelse” - som skal læres – først dannes efter ca. 8 gentagelser! Det vil sige at man snyder sig selv ved bare at spille melodien 1 gang igennem.

Dog skal der siges, at hjerneforskningen har påvist, at den øvre grænse for gentagel-

ser ligger på 150. Herefter bliver det faktisk dårligere!

Prøv at øve mest på ”svære steder” indtil de beherskes, for at frigøre mere tid til at påbegynde noget nyt eller vedligeholde stykker, som du har spillet før.

I ”Den Røde Tråd” bind 1 har jeg på side 19 skrevet en øvemetode, som eleverne har været rigtig glade for.


Punkt 8

Hvor meget skal man øve sig, hvis man vil være blandt de allerbedste?

Flere elever har gennem tiderne spurgt mig, hvor meget man skal øve for at kunne bestå optagelsesprøven til musikkonservatoriet.
Mit svar er: ca. 2 – 3 timer om dagen.
En berømt musikpædagog foreslår at øve 2 gange halvanden time med en pause for hver halve time.

Hvis du vil være blandt verdenseliten, skal du ”bare” øve 10.000 timer i henhold til de nyeste undersøgelser af hjernen. Dette gælder både indenfor musik, sport og andre aktiviteter.

Altså, hvis du øver dig 3 timer hver dag i 10 år, har du en god chance for at blive verdenskendt på din guitar!!!

Musikskoleelever øver ca. en halv time om dagen.

Mit håb er, at jeg med disse små råd kan bidrage til, at du som guitarelev får noget mere ud af de mange øvetimer derhjemme.

Lærer du hurtigere at beherske guitaren teknisk og ikke mindst musikalsk, får du hurtigere adgang til den musik, som du synes bedst om. Efter mine erfaringer ligger denne musik for de flestes vedkommende på et relativt højt niveau.

Min slutbemærkning er det gamle ordsprog: ”Øvelse gør mester”

Hertil vil jeg tilføje: ”Sammen med den gode øvemetode!”

God fornøjelse!

Torben Andersen

guitarlærer